Jak duży wpływ na nasze funkcjonowanie ma drugi człowiek? Można znaleźć wiele badań na ten temat. Wnioski każdego z nich potwierdzą, że wpływ innych jest olbrzymi!

Prostym przykładem jest, np. chęć zaimponowania innym.  Takich sytuacjach jesteśmy motywowani przez innych ludzi. Oczekujemy podziwu, szacunku, pochwał czy wręcz nagród.

Bez względu na to zawsze trzeba pamiętać o własnych potrzebach i możliwościach. Pomocne będą oczywiście różnego rodzaju treningi interpersonalne, które położą nacisk na rozwijanie umiejętności przydatnych w relacjach z ludźmi. Oprócz tego niezwykle cenna jest umiejętność nabrania dystansu i wyzbycia się bezkrytycznej postawy względem siebie i innych. Warto być świadomym, że całe otoczenie może silnie wpływać na nasze codziennie funkcjonowanie, stąd też asertywność i pewność siebie mogą niekiedy okazać się doskonałymi doradcami.

To tak gwoli ogólnego komentarza. A teraz co mówią badania.

Powszechnie znane badania Asha dowiodły, że wystarczą inne osoby do tego, by większość z nas skusiła się na ich pogląd, mimo że jest on absolutnie niezgodny z naszymi przekonaniami. Eksperyment polegał na teście wzroku. Badani a pierwszej kartce widzieli jedną linię, na drugiej trzy. Zadanie polegało na wskazaniu tej linie z drugiego zestawu, która była równa odcinkowi z zestawu pierwszego. Aby utrudnić podjęcie decyzji w pomieszczeniu znajdowały się jeszcze osoby, które – oczywiście, w tajemnicy – udawały zwykłych uczestników.

Okazało się, że aż 32% badanych wybierało nieprawidłową linię – mimo że różnica między odcinkami sięgała prawie 10 cm! I to tylko dlatego, że tak stwierdziła grupa, „więc muszą mieć rację”.

Badania te potwierdzają znaczący wpływ takiego samodoskonalenia, który skupiać się będzie nie tylko na tym, co wewnątrz nas, ale również nie zapomni i nie zignoruje tego, co działa na nas z zewnątrz.