Czy słychać w głosie jeśli ktoś kłamie, a jeśli tak to po czym można to poznać?

Od wieków ludzie zastanawiali się, jakie są oznaki kłamstwa. Po czym poznać, że ktoś mija się z prawdą? Cy jest coś co powie nam z całą pewnością, że nasz pracownik coś przed nami ukrywa zaś szef zwodzi nas na manowce? To normalne, że chcemy uzyskać tajemną wiedzę czy osoby w naszym otoczeniu kłamią. Czy jednak jest to możliwe aby wiedzieć ?

Skąd wiem, że kłamiesz?

Czy wiesz, że najczęściej pojawiającą się w głosie wskazówką kłamstwa są… pauzy? Mogą być zbyt one długie lub zbyt częste. Niezdecydowanie przy rozpoczynaniu wypowiedzi, szczególnie wtedy, kiedy wahanie pojawia się, gdy ktoś odpowiada na pytanie, może budzić podejrzenie.

Także błędy językowe mogą być wskazówką kłamstwa. Obejmują one dźwięki, które w ogóle nie są słowami, takie jak „aaa”, „uuu”, powtórzenia takie jak: „ja, ja, ja naprawdę” i błędne słowa takie jak: „Na-naprawdę podobało mi się to”.

Jednak aby nie było tak kolorowo warto zwrócić uwagę, że pauzy występują także wtedy kiedy dysponujemy bardzo dużą ilością informacji. Osoba podczas pauzy może po prostu zastanawiać się, która informacja jest najlepsza, najbardziej trafna lub która wyjaśni wątpliwości naszego pytającego.

Dwie możliwości

Występujące w głosie wskazówki kłamstwa mogą pojawić się z dwóch powiązanych ze sobą powodów. Być może kłamca nie przygotował zawczasu swojej wypowiedzi. Jeśli nie spodziewał się, że będzie musiał kłamać lub był przygotowany do kłamania, ale nie przewidział określonego pytania, wtedy również może wystąpić niezdecydowanie lub błędy językowe. Ale te wskazówki kłamstwa mogą również się pojawić, gdy wypowiedź jest dobrze opracowana. Silny strach przed wykryciem kłamstwa może spowodować, że przygotowany kłamca popełni błąd lub zapomni, co miał powiedzieć.

O ton wyżej

Najlepiej udokumentowaną wokalna oznaką emocji jest… ton głosu. U ok. 70% osób głos podnosi się, gdy są podenerwowani. Zjawisko to występuje najsilniej, kiedy zdenerwowanie wyraża się takimi emocjami, jak złość lub strach. Zatem słuchajmy uważnie.

Głos emocji

Zmiany w głosie powodowane emocjami nie są łatwe do ukrycia. Znasz to z autopsji? Jeśli kłamstwo dotyczy głównie emocji przeżywanych w samym momencie kłamania, to jest bardzo prawdopodobne, że pojawi się przeciek. Jeśli celem kłamania było ukrycie strachu lub złości, to głos powinien być intensywniejszy i mieć wyższe brzmienie, a tempo mówienia może być szybsze. Odwrotne zmiany mogą być przeciekiem smutku, który kłamca stara się ukryć.

Ton w górze

Podniesiony ton głosu nie jest oznaką kłamstwa. Jest to oznaka strachu lub złości i być może podniecenia. Ryzykowne jest interpretowanie jakichkolwiek wokalnych oznak emocji jako wskazówek kłamstwa. Ktoś, kto mówi prawdę i obawia się, że druga osoba mu nie uwierzy, może mieć tak samo podniesiony ton głosu jak kłamca, który odczuwa strach przed przyłapaniem.  Pisałem już o tym w innym artykule – Jak wykrywać kłamstwo czyli słynny błąd Otella.

Ale brak oznaki emocjonalnej w głosie nie zawsze jest dowodem prawdomówności. Niektórzy ludzie nigdy nie ujawniają emocji w swoim głosie. A u osób skłonnych do przeżywania emocji mogą one nie pojawić się w przypadku kłamania.

Kłamstwo, emocje, a tajniki techniki

Z ciekawości przyjrzymy się na koniec urządzeniom, które mają potrafić automatycznie i bezbłędnie wykrywać kłamstwo na podstawie analizy głosu. Wymienia się tu: ewaluator stresu psychologicznego, analizator głosu, analizator stresu w głosie. Już nazwy niektórych z nich brzmią złowieszczo. Producenci tych urządzeń twierdzą, że potrafią one wykrywać kłamstwo na podstawie analizy głosu – nawet ze słuchawki telefonicznej. Oczywiście jak nazwy wskazują, urządzenia te wskazują jedynie stres, a nie kłamstwo.

Nie ma żadnej wokalnej oznaki kłamstwa, są tylko wokalne oznaki negatywnych emocji.

 

Artykuł na podstawie książki Paula Eckmana „Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie.”