Czy podwyżka zawsze jest traktowana przez pracownika jak sukces?

Mogłoby się wydawać, że tak. Jak się jednak okazuje nie w przypadku wszystkich osób. Badanie prowadzone przez brytyjskich psychologów wskazało, że cechy osobowościowe mogą wpływać na postrzeganie przychodu i zadowolenia z życia. Przykładem są osoby o słabej odporności na stres i o niskim poczuciu własnej wartości. Mogą one widzieć podwyżkę w kategoriach porażki. Jak to możliwe? Jeśli wzrost dochodów nie jest tak duży jak się tego spodziewały, to takie osiągnięcie może doprowadzić do frustracji, a nie zadowolenia!

Chociaż przy ocenie takich wyników należy wciąć pod uwagę różnice kulturowe, to całe badanie wskazuje na coś bardzo ważnego. Indywidualne preferencje każdego człowieka powodują, że ta sama sytuacja może być odczytywana przez każdego z osobna w inny sposób. U jednych wywoła uśmiech, u innych raczej złość lub smutek. Jednak co jest ważne, warto wziąć te informacje pod uwagę projektując system wynagrodzeń czy rozliczeń w firmie.