View Post

Język ciała

Myśląc o mowie ciała, mamy na myśli gesty, mimikę, wyrazistość , wzrok, ale również ruchy ciała i jego położenie w przestrzeni. Doskonale znana jest już rola zachowań pozawerbalnych w komunikacji społecznej. Umożliwia ona poznanie…
View Post
View Post

Głos a kłamstwo

Czy słychać w głosie jeśli ktoś kłamie, a jeśli tak to po czym można to poznać? Skąd wiem, że kłamiesz? Czy wiesz, że najczęściej pojawiającą się w głosie wskazówką kłamstwa są……
View Post